Situata e rastit

Projekti Nanjing në Kinë

Nëntor 2019, sistemi Quartz Weight In Motion (sensorë kuarci WIM, përforcues, regjistrimi i të dhënave) u instalua në 4 vende/20 korsi, projekti automatik i Zbatimit të Peshës Ligjore në Nanjing, Kinë.

Projekti i Pakistanit

qershor.2019, sistemi Quartz Weight In Motion (sensorë kuarci WIM, përforcues, regjistrues i të dhënave) u instalua në 7 vende/28 korsi, duke monitoruar rrugët në autostradë (mbingarkesa) në Pakistan.

Projekti rus

qershor.2018, sistemi Quartz Weight In Motion (sensorë kuarci WIM, amplifikues, regjistrues i të dhënave) u instalua në 2 lokacione / 6 korsi, duke monitoruar rrugët në autostradën në Rusi.

Projekti Shandong në Kinë

Qershor 2020, sistemi Quartz Weight In Motion (sensorë kuarci WIM, amplifikues, regjistrimi i të dhënave) u instalua në 6 vende /32 korsi, projekti automatik ligjor i Zbatimit të Peshës në Shandong, Kinë.

Projekti i Kinës Tianjing

Qershor 2021, sistemi Quartz Weight In Motion (sensorë kuarci WIM, amplifikues, regjistrimi i të dhënave) u instalua në 6 vende /36 korsi, projekti automatik ligjor i Zbatimit të Peshës në Tianjin, Kinë.