Identifikuesi i AXLE pa kontakt

  • Non-contact axle identifier

    Identifikuesi i boshtit pa kontakt

    Hyrje Sistemi inteligjent i identifikimit të boshtit pa kontakt njeh automatikisht numrin e akseve që kalojnë përmes automjetit përmes sensorëve të zbulimit të boshtit të automjetit të instaluar në të dy anët e rrugës dhe i jep sinjalin përkatës të identifikimit kompjuterit industrial;Hartimi i planit të zbatimit të sistemit të mbikëqyrjes së ngarkimit të mallrave si inspektimi paraprak i hyrjes dhe stacioni fiks i mbikalimit;ky sistem mund të zbulojë me saktësi numrin ...