Regjister

  • Wim System Control Instructions

    Udhëzimet e kontrollit të sistemit Wim

    Vështrim i përgjithshëm i sistemit Sistemi dinamik i peshimit të kuarcit Enviko miraton sistemin operativ të integruar Windows 7, autobusin e zgjatur të PC104 + me autobus dhe komponentët e nivelit të gjerë të temperaturës.Sistemi përbëhet kryesisht nga kontrollues, përforcues ngarkese dhe kontrollues IO.Sistemi mbledh të dhëna të sensorit dinamik të peshimit (kuarci dhe piezoelektrik), spiralja e sensorit të tokës (detektori i përfundimit me lazer), identifikuesi i boshtit dhe sensori i temperaturës, dhe i përpunon ato në informacione të plota të automjetit dhe informacione të peshimit, duke përfshirë ...