Sensori piezoelektrik i trafikut

  • Piezoelectric Traffic Sensor for AVC (Automatic Vehicle Classification)

    Sensori piezoelektrik i trafikut për AVC (Klasifikimi automatik i automjeteve)

    Sensori inteligjent i trafikut CET8311 është projektuar për instalim të përhershëm ose të përkohshëm në rrugë ose nën rrugë për të mbledhur të dhënat e trafikut.Struktura unike e sensorit lejon që ai të montohet drejtpërdrejt nën rrugë në një formë fleksibël dhe kështu të përputhet me konturin e rrugës.Struktura e sheshtë e sensorit është rezistente ndaj zhurmës së rrugës të shkaktuar nga përkulja e sipërfaqes së rrugës, korsitë ngjitur dhe valët e përkuljes që i afrohen automjetit.Prerja e vogël në trotuar redukton dëmtimin në sipërfaqen e rrugës, rrit shpejtësinë e instalimit dhe zvogëlon sasinë e finove të nevojshme për instalim.